Stap mee met ons in de Doekomst

Flanders Technology & Innovation (FTI) brengt iedereen samen rond technologie en innovatie en is een motor van duurzame welvaart. Want alleen samen kunnen we de grote uitdagingen van de toekomst aanpakken. De behoeftes, vragen en bezorgdheden van de burger staan hierbij centraal. We geloven in de sterke vooruitgangskansen voor iedereen wanneer we scherp voor ogen hebben hoe en waarom we technologie en innovatie inzetten.
G Stic Fti Logo(1)

Bij VITO werken we elke dag aan technologische en innovatieve oplossingen die de transitie naar een duurzame samenleving versnellen. De ambitie van FTI om Vlaanderen te positioneren als een duurzame, innovatieve en technologische topregio sluit dus naadloos aan bij de missie van VITO.

Met de Global Sustainable Technology and Innovation Community (G-STIC) brengen we meer dan 30.000 stakeholders uit binnen- en buitenland samen om de uitrol van geïntegreerde technologische oplossingen, die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs), te versnellen.

Het festival

Pinpoint White

Flanders Technology & Innovation (FTI) wil mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van de industrie en het welzijn van de samenleving op een duurzame manier versterken.

Zo wordt Vlaanderen het laboratorium van Europa voor technologie en innovatie. FTI is een duurzame en vooruitstrevende motor van welvaart voor heel Vlaanderen.

De eerste editie van het Flanders Technology & Innovation Festival vindt plaats in zes Vlaamse steden: Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven. G-STIC organiseert het FTI Festival in Hasselt.

Onze visie

Group 39752

Duurzaamheid centraal

Steden zijn complexe systemen en ondanks gemeenschappelijke kenmerken is elke stad uniek. Het antwoord op de vraag hoe we de transitie naar duurzame steden kunnen versnellen zal dus zeker geen one size fits all-oplossing zijn.

Het FTI Festival in Hasselt zal concrete tools aanreiken voor een geïntegreerde aanpak op vijf maatschappelijke thema’s: circulariteit, energie, mobiliteit, voeding en urban culture.

Eén van de uitgangspunten is dat we vertrekken vanuit een aantal concrete projecten in en rond Hasselt waarbij we de ambitie hebben om op die plekken ook effectief een blijvende impact te realiseren (place-based innovation).

Geïntegreerde aanpak
Place-based innovation