De Impact Van Natuur In De Stad

De impact van natuur in de stad

18/03
10u00 – 16u50
Kaai 16
Betalend

Een groot aantal onderzoeken laat zien dat we natuur in de stad moeten herwaarderen. Behalve klimaatadaptatie heeft groen ook andere voordelen voor de leefkwaliteit in een stad, voor gezondheid, vastgoedwaarde, biodiversiteit, …  Ook overheden, burgers en bedrijven raken steeds meer doordrongen van het belang van natuur in stedelijke omgevingen.

Natuur is een breed domein. We dompelen je onder in biodiversiteit, nature based solutions en voedselbossen.

In het namiddaggedeelte is er aandacht voor data. De vraag naar goede en gedetailleerde data is enorm toegenomen, niet alleen om weloverwogen beslissingen te nemen, maar ook om de effectiviteit te meten. Tegelijk groeit ook het aanbod: er zijn steeds meer vrijwilligers die waarnemingen doen, maar er is ook betere software, meer technologie en er zijn betere statistische rekenmethoden. We bekijken hoe data als aanjager en katalysator werken om een proces in gang te zetten, te versnellen of mogelijk te maken.

En als slot, krijg je nog een bekroonde documentaire te zien.

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Programma

10u00 – 11u00: Darwin in de Stad (Menno Schilthuizen)

In deze lezing zal de dynamiek van de biodiversiteit in de stad belicht worden. Het zal gaan over hoe we het urbane ecosysteem kunnen zien als nieuw milieutype waar vooral ook veel biodiversiteit en nieuwe ecologische relaties worden gegenereerd, deels dankzij snelle evolutie. Daarnaast zal het gaan over hoe verlies aan stedelijke biodiversiteit beteugeld kan worden, welke rol exotische soorten spelen in het urbane ecosysteem en hoe de stadsbewoner zelf het urbane ecosysteem kan onderzoeken, stimuleren en beschermen.

11u00 – 12u00: Nature Based Solutions (Michiel Van Driessche)

Nature Based Solutions zijn maatregelen en strategieën voor het inrichten van de stad, op basis van natuurlijke principes. Door het toepassen en schakelen van deze strategieën, kan een stad (opnieuw) onderdeel worden van het natuurlijke systeem waar zij deel van uitmaakt. Een stad  hoeft daardoor niet langer maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen natuurlijke krachten, maar kan er gebruik van maken. Dat levert ruimte en kwaliteit op. Felixx heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld als expert op het vlak van ‘Natuurlijk Verstedelijken’ en het toepassen van Nature Based Solutions (NBS). In opdracht van de Wereldbank heeft het bureau “A Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience” samengesteld, in België werken ze momenteel onder andere aan het Groenplan van Leuven en aan de implementatie van het Waterplan in Antwerpen. Door middel van praktijkvoorbeelden worden de kansen van ‘Natuurlijk Verstedelijken’ getoond, en de opgaves die er liggen voor ontwerpers en beleidsmakers benoemd.

12u00 – 13u00: Een voedselbos voor iedere gemeente (Louis De Jaeger)

Gemeentes willen we niet alleen veerkrachtig maken, maar ook aantrekkelijk, verbindend en vooral… lekker. Ontdek hoe voedselbossen dé rode draad zijn tussen natuur, landbouw en beleving en waarom jouw gemeente eigenlijk niet zonder kan.

13u00: Lunch

14u00 – 15u30: Goede en gedetailleerde data zijn essentieel om weloverwogen beslissingen te nemen, maar ook om de effectiviteit te meten.

  • Een datagedreven hitte-adaptatie aanpak” (Filip Lefebre)
    Waar er zich vroeger slechts om de 3 jaar één hittegolf voordeed, treden er vandaag jaarlijks één of meerdere hittegolven voor. De gevolgen van hittegolven voor de maatschappij zijn heel divers en variëren van verhoogde mortaliteit en ziekenhuisopnames tot verminderde arbeidsproductiviteit, schade aan infrastructuur en landbouwgewassen en schommelingen in vraag en aanbod in goederen en diensten. In deze presentatie wordt het gebruik van hittedata van meetcampagnes en/of gemodelleerde data toegelicht: met welke sensoren/toestellen kan een stad/gemeente aan de slag, welke modeltoepassingen zijn er mogelijk en welke data is er nu reeds beschikbaar in het Klimaatportaal.
  • De Digitale Boom: MyCSN GEO en de Toekomst van Datagedreven Milieubeheer (Luc Van Maldeghem en Sam Ottoy)
    Ontdek de veelzijdige impact van digitale bomen in uw stad met MyCSN GEO: een innovatieve verkenning in datagedreven milieubeheer. Deze keynote combineert een live demonstratie met diepgaande inzichten over hoe geavanceerde technologieën zoals luchtfoto’s, 360°-straatbeelden en 3D-LIDAR niet alleen elke stadsboom een unieke digitale identiteit geven in een Digital Twin, maar ook bijdragen aan bredere milieudoelstellingen. We belichten hoe elke boom bijdraagt aan een duurzamere stedelijke omgeving door middel van luchtzuivering, waterbuffering en natuurlijke verkoeling. Deze presentatie onthult de cruciale rol van bestaande bomen in het behalen van klimaatdoelstellingen en demonstreert hoe MyCSN GEO steden ondersteunt in het plannen van toekomstige duurzaamheidsinitiatieven.
  • Water in de stad: hoe kan onderzoek en innovatie helpen om te ontzorgen? (Inge Genné)
    Verstedelijking en klimaatverandering plaatsen een grote druk op ons watersysteem. Dit vertaalt zich in de lokale beschikbaarheid van te veel of te weinig water. Veel Vlaamse steden en gemeenten hebben vaak wel een idee welke water problemen er leven (of niet), maar het is een grote horde om deze op te lossen. Het streven naar een kwaliteitsvolle leefomgeving voor mens en natuur vraagt meer en meer aanpassingen aan het waterbeleid in steden. Om te weten welke aanpassingen het meest nodig zijn, kunnen praktische tools en datasets helpen om de verschillende aspecten van de stedelijke waterketen te bekijken en een toekomstgericht beleid uit te werken. 


15u45 – 16u50: We sluiten de dag af met een bekroonde documentaire ‘Food Forest’  van Louis De Jaeger 

Inge Genné

Na het behalen van haar doctoraat in de Scheikunde startte Inge als onderzoeker in het domein van membraanfiltratie. Ze nam vervolgens de leiding over het water Management&Technologie team gericht op de implementatie van innovatieve waternetwerken in een stedelijke en industriële context.  Nu is Inge de drijvende kracht achter de uitbouw van het water innovatieprogramma binnen de “Water en Energie transitie” unit van VITO en streeft ernaar om mensen en technologie te combineren om via een systeemaanpak meer water-impact te creëren in lijn met Vlaanderens’ Blue Deal strategie.

Sam Ottoy

Sam coördineert het onderzoek rond ‘Urban ecosystems’ aan de Hogeschool PXL en is als docent verbonden aan de opleiding Groenmanagement. Daarnaast is hij aan de KU Leuven actief als gastprofessor geomatica in de opleidingen stedenbouw en bio-ingenieurswetenschappen. Als dronepiloot heeft hij ervaring met het verzamelen en verwerken van geodata met het oog op het updaten van groeninventarisaties.

Luc Van Maldegem

MyCSN, is gespecialiseerd in het leiden van innovatieve stedelijke initiatieven en het bevorderen van datagestuurd stadsbeleid. Hij ondersteunt steden en gemeenten bij het integreren van technologie en data voor een verbeterde dienstverlening en levenskwaliteit. Het platform van MyCSN verbindt slimme diensten met data en legt daarbij de nadruk op privacy, data-eigendom en efficiëntie.

Filip Lefebre

Filip Lefebre maakt deel uit van het team landgebruik en klimaatimpacten van VITO dat is gespecialiseerd in de verzameling en gebruik van klimaatdata uit het verleden, heden en de toekomst voor klimaatadaptatie en -mitigatie. Sinds 2001 werkt Filip bij VITO aan stedelijke milieuthema’s zoals luchtkwaliteit, hittestress en stedelijke klimaatadaptatie in het kader van onderzoeksprojecten en contractwerk voor lokale, regionale, nationale en internationale overheden. Filip Lefebre behaalde een master in de fysica aan de Universiteit Gent (1996). Daarna behaalde hij een doctoraat in de fysica aan de Université catholique de Louvain (2002) over de numerieke modellering van het klimaat, met focus op de Groenlandse ijskap met behulp van gekoppelde atmosfeer-sneeuw regionale klimaatmodellen.

Louis De Jaeger

Auteur en filmmaker

Visionair Louis De Jaeger streeft ernaar om land te herstellen, mensen te inspireren en vreugde te brengen in elk streven. Als auteur van twee boeken over landbouw en voedselbossen is hij een drijvende kracht achter impactvolle campagnes. Als oprichter van Commensalist, een landschapsarchitectuurfirma, transformeert hij wereldwijd projecten. Louis, een bekroond filmmaker, creëert bewustzijn met “Eat More Trees,” waarin zijn onwankelbare toewijding aan duurzaamheid wordt getoond. Sluit je aan bij hem op deze buitengewone reis van vernieuwing en inspiratie.

Michiel Van Driessche

Stadsbouwmeester Groningen

Michiel Van Driessche (1986, BE) werkt als landschapsarchitect aan de hedendaagse klimaatopgaves. Zijn werk varieert van ruimtelijk onderzoek, het ontwikkelen van strategische plannen en beleidsvisies tot het ontwerp van openbare ruimte. Hij is wereldwijd actief als oprichter en partner van Felixx Landscape Architects & Planners. Daarnaast is hij sinds februari 2024 benoemd tot stadsbouwmeester van Groningen, als eerste landschapsarchitect in die functie.

Menno Schilthuizen

Als onderzoeker en hoogleraar evolutie bestudeert Schilthuizen hoe dieren en planten zich evolutionair aanpassen aan de stedelijke omgeving. Daarnaast schrijft hij boeken en geeft hij lezingen voor een breed publiek over evolutie, ecologie en biodiversiteit. Met zijn ‘wetenschappelijk reisbureau’ Taxon Expeditions neemt hij niet-wetenschappers mee op expeditie in binnen- en buitenland.

Praktische informatie

Kaai 16 (De Kleine Zaal – Cinema ZED)
Scheepvaartkaai 16a, 3500 Hasselt

Kaai 16 (De Kleine Zaal – Cinema ZED)
Scheepvaartkaai 16a
3500 Hasselt

Deze activiteit is geschikt voor lokale besturen, ondernemers, actieve burgers of bewonersgroepen, onderzoekers en bovenlokale beleidsmakers. Prijs: 100 euro (incl. btw)

Delen via sociale media
Delen via sociale media