De Toekomst Is Circulair

De toekomst is circulair

18/03
10u00 – 16u00
Corda Campus
Betalend

In de Nederlandse taal staat circulariteit voor een rondgaande beweging. Dat vinden we een mooi beeld om te hanteren doorheen de dag. Maar die beweging moet ergens beginnen.

Maak daarom kennis met de belangrijkste bouwstenen om een goede circulaire strategie op te stellen en aan de slag te gaan. Bij elk van die bouwstenen gaat het over het belang en de impact, de partners die je best betrekt, hoe je concreet die bouwsteen vormgeeft. We presenteren bij elk van die bouwstenen ook een inspirerende aanpak uit binnen- of buitenland.

We staan stil bij thema’s als voedsel, textiel en bouwen, circulair aankopen, en sociaal-circulaire hubs. Alles op maat van lokale besturen. Doe dus je voordeel met deze sessie met de ideale mix van theorie, tools en toepassingen in de praktijk.

We sluiten de dag af met de ondertekening van de Circular Cities Declaration door de stad Hasselt.

Vlaanderen Circulair, VVSG en VITO zetten hun stevige schouders onder dit aanbod.

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Programma

10u00 – 10u20: Dagvoorzitter Elmar Willems (Vlaanderen Circulair / OVAM) neemt de belangrijkste onderdelen van de dag met je door.

10u20 – 11u30: Gids voor lokale besturen en circulaire economie, deel 1

 • Theorie Benchmarking lokale besturen en circulariteit: waarom zou ik er mee bezig zijn en wat is de stand van zaken?
  Elke de Taeye (VVSG) zal op basis van de laatste onderzoeken en inzichten voorstellen waarom lokale besturen de circulaire economie omarmen en hoe ver we momenteel staan in Vlaanderen.
 • Tools Hoe kom je tot een circulaire strategie?
  Adviesbureau Möbius staat lokale besturen actief bij om nieuw beleid te formuleren en een focus te kiezen. Op basis van meer dan drie jaar ervaring in meerdere begeleidingstrajecten introduceren Ania Coen en Helen Versluys (Möbius) de belangrijkste bouwstenen voor een circulaire beleidsstrategie.
 • Praktijk Getuigenissen van besturen die de circulaire economie als strategische prioriteit en handelingskader nemen.
  • Stad Halle, Tessa De Marie, deskundige duurzaamheid
  • Stad Roeselare, Ine Lobelle, projectleider klimaat en renovatie


11u30 – 12u10:
Tools Bouwen aan de wijk

 • Een demonstratie van de Wijkrenovatietool, een digitaal dataplatform dat helpt om de renovatie van ons verouderd woningpatrimonium te versnellen. We passen dit toe op de wijk Ter Hilst in Hasselt. Je krijgt zo inzicht hoe het identificeren van interessante focuszones en mogelijke strategieën – de eerst stap in een renovatiestrategie – concreet verloopt.
  Presentatie door Michiel Ritzen, Senior expert circularity sustainable built environment, VITO

12u10 – 13u15: Lunch

13u15 – 14u00: Praktijk Pitches uit het werkveld.

 • Voedsel: make taste, not waste, Julie Nulens, Stoemp Master, Stoemp Deluxe
 • Textiel: kringwinkels: de schakel voor lokaal hergebruik in een circulaire textielketen, Alain Tack, Beleidsadviseur Circulair ondernemen, HERW!N
 • Mobiliteit en openbare ruimte: publieke displays as a service, case stad Hoogstraten, Job Laurijssen, accountmanager Q-lite en Jeroen Raeijmmaekers, communication & sustainability manager Q-lite.

14u00 – 15u00: Gids voor lokale besturen in de circulaire economie, deel 2

 • Tool Hoe kom ik tot een circulair project?
  Projectwerking is niets nieuws voor lokale besturen. Toch daagt de circulaire economie je opnieuw uit. Waar moet ik op letten om succesvolle circulaire projecten te ontwikkelen? Möbius werkte in de afgelopen jaren mee aan verschillende projecten. Ania Coen en Helen Versluys (Möbius) zullen de belangrijkste stappen in een circulair project voorstellen.
 • Praktijk Pitches uit het werkveld. Projecteigenaren delen hun ervaringen.
  • COCON, kenniscentrum en broedplek voor de circulaire economie in het Waasland, Annelies De Gendt, adviseur circulaire economie Sint-Niklaas en Ellen Ongena, verantwoordelijke duurzaamheid en dierenwelzijn, Temse.
  • Repair zkt Hub, een sociaal-circulaire hub voor het herstel van oude elektronica in samenwerking met lokale besturen, Charlotte Vanhoutte, projectcoördinator Repair&Share

15u00 – 15u30: Theorie  Monitoring: meten en weten

 • Je kent je afvalcijfers en je weet hoe de economie van je stad of gemeente er voorstaat. Een globaal beeld van de circulair economie in Vlaanderen is ook beschikbaar. Maar hoe vertaal ik dat op lokaal niveau? Er is nog geen pasklare monitoringstool, maar enkele inzichten en best practices helpen je op weg. Michiel Pauwels, PhD-onderzoeker VITO / KULeuven

15u30 – 16u00: Praktijk Circular Cities Declaration Hasselt

 • We sluiten de dag af met de ondertekening van de Circular Cities Declaration door de stad Hasselt. Nele Kelchtermans, schepen van cultuur, klimaat en mondiaal beleid voor Hasselt
Michiel Ritzen

Michiel Ritzen behaalde in 2004 zijn Masterdiploma Architectuur, specialisatie Technologie in Duurzame Ontwikkeling, aan de Technische Universiteit Delft en behaalde in 2017 zijn Doctoraal Filosofie over de milieueffectrapportage van Building Integrated Photovoltaics (BIPV) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tot 2010 werkte Michiel voor verschillende architectenbureaus als architect, ISO 9001 intern auditor, duurzaam bouwen expert en accountmanager duurzaam bouwen. 2010 en 2021 werkte hij als senior onderzoeker bij Zuyd Hogeschool in Heerlen en was daar programmaleider Circulaire Bouwtechnologie, met als onderzoeksthema de interactie tussen de energietransitie en circulaire economie in de gebouwde omgeving. 

Momenteel is hij onderzoeksleider en senior expert circulariteit in de gebouwde omgeving bij de unit Water & Energy Transition van VITO. Michiel is coördinator en betrokken als expert bij meerdere nationale en internationale onderzoeksprojecten gericht op een circulaire gebouwde omgeving en de energietransitie. 

Zijn missie is om de kloof tussen wetenschappelijk onderbouwde theorie en praktische realiteit op het gebied van circulariteit in de gebouwde omgeving te overbruggen door middel van onderzoek, disseminatie en capaciteitsopbouw. Met de combinatie van diepgaande kennis van circulariteit en praktijkervaring streeft hij in zijn werk naar het hoogst mogelijke niveau van verlaging van milieu-impacts.

Helen Versluys

Helen werkt sinds januari 2019 als duurzaamheidsconsultant bij Möbius, gespecialiseerd in de publieke sector. Helen is een ervaren projectleider en timmert verschillende jaren vol passie aan circulariteit bij lokale besturen. Zo begeleidde ze het doe-netwerk Lokaal Circulair, ondersteunde ze verschillende lokale besturen in hun circulaire transitie (Sint-Niklaas, Temse, Mechelen, Brugge, Geraardsbergen, Ronse) en faciliteerde ze verschillende lerende netwerken (Circulair Werk(t)! en VLAIO Living Labs).

Michiel Pauwels

Lokale besturen bezitten de sleutel om de strategieën van circulaire economie te implementeren en de transitie naar een duurzamere stad te versnellen. Vanuit mijn rol als doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven en VITO richt ik mij op de vraag hoe lokale besturen de vooruitgang en impact van circulaire economie-initiatieven en -strategieën kunnen meten en evalueren. Mijn onderzoek probeert antwoorden te vinden op de vraag: “Wat kunnen we meten en wat willen lokale besturen weten?”. Enkele pistes die ik graag in mijn vierjarig onderzoek wil onderzoeken zijn het kwantificeren van materiaalstromen in steden en gemeenten en het verkrijgen van inzichten in de bredere socio-economische en milieueffecten die voortvloeien uit het circulair beleid van lokale besturen.

Nele Kelchtermans

In Hasselt is hergebruik en delen gemeengoed. Niet alleen op vlak van materialen maar ook wat betreft kennis. Het sterke ecosysteem van burgerinitiatieven, professionele organisaties en begeleiding door het stadsbestuur bezorgde ons de rol van koploper in Vlaanderen. Met de Deel- en Herstelincubator hebben we daar de voorbije jaren nog een versnelling hoger in geschakeld. Die ervaring delen we graag met andere enthousiaste initiatieven.  Want steeds dieper graven naar grondstoffen voor producten met een korte levensloop is een aanslag op onze leefomgeving.

Elke de Taeye

Als regisseur en deskundige, stimuleert Elke de ontwikkeling van draagvlak, kennis en circulaire projecten binnen en buiten de VVSG. De VVSG ondersteunt de duurzaamheidsambities van lokale besturen en zet de circulaire economie laagdrempelig op de agenda. Elke is onder andere co-auteur van het boek Lokaal Circulair – werken aan de toekomst (Politeia 2020)

Ania Coen

Ania heeft een ruime ervaring met circulaire economie en meer specifiek met het begeleiden van lokale besturen in deze transitie. Zo is ze al meer dan zes jaar werkzaam in het duurzaamheids- en circulaire economie team van Möbius en werkt ze voornamelijk in de publieke sector. Ania faciliteerde de aflopen twee jaar het doe-netwerk Lokaal Circulair en begeleidde hierbij 10 lokale besturen in het ontwikkelen van een circulaire stadsstrategie en pilootproject. Daarnaast ondersteunde ze verschillende lokale besturen in hun circulaire transitie (Aalst, Sint-Niklaas, Temse, Mechelen) en faciliteerde ze verschillende lerende netwerken (Circulair Werk(t)! en koffiegruis).

Elmar Willems

Dagvoorzitter

Elmar Willems zet zich als expert, beleidsmaker en projectleider in voor lokale besturen en hun rol in de transitie naar een circulaire samenleving in Vlaanderen. Binnen het doe-netwerk Lokaal Circulair en in samenwerking met VVSG, houdt hij zich bezig met de coördinatie van verschillende begeleidingstrajecten, kennis- en projectontwikkeling en Europese netwerking. Hij heeft jarenlange ervaring in het afvalstoffen- en materialenbeleid bij de OVAM. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking staan centraal in zijn werk. Hij heeft een achtergrond in de milieu- en bestuurskunde en is onder andere co-auteur van het boek Lokaal en Circulair – werken aan de toekomst (Politeia 2020) en het themanummer Circulaire Ruimte (RUIMTE, Nr. 49, 2021).

Praktische informatie

Corda Campus, Corda 1, Auditorium (gelijkvloers)
Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt

Corda Campus, Corda 1 Hoofdgebouw – Corda Conference
Kempische Steenweg 293/16
3500 Hasselt

Deze activiteit is geschikt voor iedereen die de toekomst van gemeente, stad en regio duurzamer wil maken. Je bent betrokken bij beleid, besluitvorming, advies- en dienstverlening of projectontwikkeling. Als je op zoek bent naar inspiratie over de circulaire economie, concrete handvaten of een netwerk dat je kan ondersteunen, op deze dag vind je het allemaal.
Prijs: 100 euro (incl. btw)

Delen via sociale media
Delen via sociale media