Futureproof Publiek Vastgoed

Futureproof publiek vastgoed: van visie naar werkelijkheid met een strategisch vastgoedplan

18/03
10u00 – 15u00
PXL
Betalend

Klimaatbestendig. Energie-efficiënt. Koolstofarm. Dat zijn de sleutelwoorden van het programma SURE2050, waarbinnen het strategisch vastgoedplan voor Hasselt werd opgestart. Het doel? Onze stadsgebouwen – van musea en sporthallen tot bibliotheken en gemeentescholen – zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk maken en streven naar CO2 neutraliteit.

Want tegen 2050 willen we een klimaatneutrale stad. Een stad waarin werken, wonen en leven nog aangenamer wordt. Een stad die klaar is voor wat de toekomst brengt. Daar zetten we ons elke dag opnieuw voor in.

Iedereen draagt zijn steentje bij als het over duurzaamheid gaat. Elke inwoner, elke vereniging, elk bedrijf speelt een rol. En als lokaal bestuur moeten we uiteraard het goede voorbeeld geven. Daarin zijn we héél ambitieus. Ten laatste tegen 2050 zijn alle publieke gebouwen in Hasselt klimaatneutraal, energieonafhankelijk én CO2 neutraal.

Een concrete planning tot 2050 om alle klimaatdoelstellingen te behalen. Dat vraagt om een planmatige aanpak, focus en geëngageerde mensen. We pasten onze interne werking aan om ons strategisch vastgoedplan zo gestructureerd mogelijk uit te rollen en op te volgen.

In deze sessie nemen we jullie mee in ons verhaal, brengen we het hindernissenparcours in kaart en tonen we jullie het resultaat van onze inspanningen. Van datacaptatie, gebouwscans, grootverbruikers en artificiële intelligentie tot beleidsvorming,  financiële prognoses en capaciteitsplanning. In de namiddagsessie doorlopen we met jullie een stappenplan waarmee jullie zelf aan de slag kunnen, behandelen we jullie ingestuurde vragen en is er voldoende ruimte voor andere topics.

Heb jij een vraag?

Wie deelneemt aan deze sessie kan vooraf vragen gerelateerd aan de  thematiek ‘Futureproof publiek vastgoed’ insturen.  Wij verwerken de antwoorden op die vragen in het namiddaggedeelte van de studiedag.

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Programma

10u00 – 12u00

De stad neemt je op sleeptouw doorheen een aantal aspecten van het futureproof maken van publiek vastgoed.

 • De bouwstenen voor het ontwikkelen van een vastgoedvisie en -strategie
 • De bijdrage van veranderingsgericht bouwen en ruimte- en energiedelen aan het realiseren van een energie-efficiënte, duurzame en performante kernportefeuille
 • De mogelijkheden en impact van het energiemanagementplatform Terraf.v. simuleren en voorspellen van toekomstige vastgoedacties en energetische ingrepen


12u00 – 13u00: Lunch

13u00 – 15u00

 • Stappenplan voor de opmaak van een strategisch vastgoedplan
  • Datacaptatie
  • Visie
  • Financiële prognoses
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • beleidsvorming
 • Behandeling van ingestuurde vragen
 • Vragen en feedback
Keanu Vermoesen

Keanu is als projectmedewerker gebeten door energetische projecten. Van relighting tot windmolens, van zonnepanelen tot een warmtenet vanuit het crematorium. Hij durft breder te kijken dan anderen en zo opportuniteiten te grijpen.

Raf Vandereyt

Raf behartigt de data van onze gebouwen. Hij controleert alle verbruiken, zorgt ervoor dat alles op de juiste plaats wordt gecapteerd, interpreteert de cijfers en stuurt op deze manier ook bij waar dat nodig is zodat we nutteloze verbruiken tot een minimum herleiden.

Saskia Sybers

Saskia is al 14 jaar leidinggevende van dienst Gebouwen. Haar team staat in voor alle restauratie-, renovatie- en nieuwbouwprojecten binnen het stadspatrimonium.

Vanuit haar functie matcht zij de visie van het stadsbestuur met het kader dat een strategisch vastgoedplan aanreikt. Op deze manier draagt het hele team zijn steentje bij aan een gezondere en duurzamere stad.

Steven Van Esser

Steven is sinds 2021 coördinator van de vastgoedstrategie en ontwikkelde samen met het beleid en interne stakeholders een strategisch vastgoedplan voor de 300 eigen stadsgebouwen.

De expertise die hij de afgelopen 25 jaar als architect verzamelde in verschillende architectenkantoren vormde een stevige basis om de vastgoedstrategie voor de stad Hasselt vanuit een breed spectrum te benaderen.

Praktische informatie

PXL (Gebouw D – zaal Pacioli op verdieping 1)
Elfde Liniestraat 23a, 3500 Hasselt

PXL (Gebouw D – zaal Pacioli op verdieping 1)
Elfde Liniestraat 23a
3500 Hasselt

Deze activiteit is geschikt voor lokale besturen, huisvestingsmaatschappijen, ondernemingen met een gebouwportefeuille, … Prijs: 100 euro (incl. btw)

Delen via sociale media
Delen via sociale media