De Stad Als Vraagstuk

De stad als VRAAGSTUK. Van uitgeleefde probleemstellingen naar gedeelde en wervende opgaven.

21/03
10u00 – 15u00
PXL
Gratis met registratie

De omslag naar duurzaamheid stelt ons voor lastige, complexe en met elkaar verweven uitdagingen. Dat soort uitdagingen aanpakken vereist allereerst een gedeeld begrip van de  uitdaging. Dat gedeeld begrip moet daarna ook uitmonden in samenwerking, in co-creatie tussen verschillende maatschappelijke actoren: van burgers over bedrijven naar overheden en onderzoekers, financiers tot middenveld.  In deze sessie willen we alvast toewerken naar een gedeeld inzicht en begrip tussen deze stakeholders en een gedeelde probleemstelling en formulering van de opgave. Een goed geformuleerde opgave zorgt er immers voor dat iedereen begrijpt wat haar of hem te doen staat, en geeft goesting om er aan te beginnen.

Bezield en uitgedaagd door inspirerende keynotes en prikkelende pitches werken de deelnemers rond drie uitdagingen: Energie-armoede, Veilige schoolomgevingen en Duurzaam toerisme . In 3 aparte werkplaatsen sleutelen ze samen aan deze belangrijke stedelijke uitdagingen in ‘gemengde’ groepen. Ondernemers, politici, ambtenaren, onderzoekers, inwoners, stadsgebruikers ,… die vandaag doorgaans elk vanuit hun perspectief uitdagingen tackelen, gaan samen in gesprek en brengen hun perspectieven samen.

We doen dat met een ‘Questionstorm’, een dynamische brainstormtechniek die draait om het explosief genereren van vragen.

Doelstelling is verfrissende ideeën opwekken, creativiteit aanwakkeren, deelnemers uitdagen maar vooral doorheen het proces tot een gedeelde probleemstelling en formulering van de opgave te komen waar elk deel van de quadruple helix zijn rol moet in spelen om te komen tot impactrijke resultaten.

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Programma

10u00 – 11u00: Plenaire opening met keynotes

  • Filip De Rynck analyseert waarom iedereen samenwerking belangrijk vindt en waarom het dan toch te weinig gebeurt. Als samenwerken het innoverende organisatieprincipe is, hoe ziet de organisatie van de stad er dan uit en wat betekent dat voor organisaties in de stad? Als samenwerking de stad stuurt, wat betekent dat dan voor het stadsbestuur? En hoe verhoudt samenwerking zich tot macht, ongelijkheid en conflict, ook dat is immers de stad?
  • Yves De Weerdt zal het hebben over ijsbergen in de stad. Met de ijsberg als metafoor voor denken in en over systemen.


11u15 – 12u00: Thematische pitches

Vanuit verschillende hoeken van de ‘quadruple helix’ (burgers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen) krijgen de deelnemers rond het thema van hun keuze korte, activerende pitches aangereikt. Ze zorgen dat je als deelnemer vanuit een brede kijk kan verder denken. De 3 thema’s waarrond in aparte groepen zal worden gewerkt, zijn Energie-armoede, Veilige schoolomgevingen en Duurzaam toerisme.

12u00 – 12u30: Lunch

12u30 – 14u00: Question Storm: We starten met een kernvraag, laten de vragenstorm los, en   omarmen de diversiteit aan invalshoeken in de groep.

14u00 – 14u30: Van vragen naar opgaven. Op basis van de rijkdom aan vragen zetten we vervolgens in groep de opgave helder en scherp. Klaar om in samenwerking tussen de actoren binnen de quadruple helix aan de slag te gaan.

14u30 – 15u00: Voorstelling van de finale opgaves. De verschillende groepen delen de door hen geformuleerde opgaven met de andere groepen.

Yves De Weerdt

Yves studeerde sociologie aan de KULeuven en behaalde zijn doctoraat aan het interdisplinaire Hoger Instituut voor de Arbeid. . Als Onderzoekscoördinator Duurzaamheidstransities bij VITO ‘vertaalt’ hij met het VITO Nexus team transitiekunde en systeemdenken naar co-creatietrajecten rond de grote duurzaamheidsopgaven van onze tijd. Hij initieert, ontwerpt en faciliteert deze trajecten voor onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties, lokale besturen, Vlaamse en Europese Overheden, nationaal en internationaal.. Hij brengt daarin de expertise van VITO samen met kennis over maatschappelijke verandering. Hij heeft een bijzonder passie voor steden en werkte als transitiecoach al voor een hele reeks steden, waaronder Mechelen, Gent, Antwerpen, Genk, Roeselare, Sint-Niklaas, Hasselt en Vilvoorde. Hij is lid van de Jury Stadsvernieuwing en lid van het Dagelijks Bestuur van het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Frederik Loeckx

Frederik werkt vanuit een ledenorganisatie van frontrunners in energietransitie (Flux50) aan de overgang naar een klimaatneutraal, hernieuwbaar, energiesysteem. Dit kan enkel lukken in samenwerking met de gebruikers van deze energie: burgers, ondernemingen en overheden.  Samenwerking zit dan ook in het DNA van zowel Frederik als Flux50.

Filip De Rynck

Filip was betrokken bij alle aspecten van het Vlaamse stedenbeleid en werkt graag op het snijpunt van bestuurlijke praktijk en academia. Het lokale niveau is zijn natuurlijke biotoop. Hij is penhouder van ‘De Toekomstvisie op het Lokaal en Binnenlands Bestuur’ (2023), waarin samenwerken voor complexe opgaven centraal staat.

Praktische informatie

PXL, Gebouw D
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt

PXL, Gebouw D
Elfde-Liniestraat 24
3500 Hasselt

Deze activiteit is geschikt voor lokale en bovenlokale politici en ambtenaren, ondernemers, actieve burgers of bewonersgroepen, onderzoekers, financiers en medewerkers uit middenveldorganisaties.

Delen via sociale media
Delen via sociale media