Digitech For Cities

Digitech for cities: digitale voorstellingen van de stedelijke omgeving

18/03
10u00 – 16u00
Corda Campus
Betalend

Data maken steeds meer deel uit van onze leefwereld. Ook in een stedelijke context worden er steeds meer gegevens verzameld die ons inzicht kunnen geven in hoe het gesteld is met de leefomgeving, hoe we met energie omgaan, hoe we ons bewegen enzovoort.

Om op een doordachte manier met die data aan de slag te gaan, wordt er steeds vaker gewerkt met digitale voorstellingen van de stedelijke omgeving. Dergelijke digitale oplossingen moeten overheden in staat stellen om beleid op te volgen en voor te bereiden, en zelfs te gaan voorspellen wat de gevolgen van ingrepen of beslissingen zouden zijn.

Zulke systemen bouwen is natuurlijk niet evident: er moeten diverse types data verzameld worden, gecombineerd en bruikbaar gemaakt, weergegeven op een toegankelijke maar accurate manier op kaarten, in 3D-modellen, dashboards enzovoort, vergezeld van de nodige context, én op een manier die betaalbaar en proportioneel is met wat men wil bereiken. Om zoiets waar te maken heb je bovendien nood aan nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Deze sessie duikt dieper in dit onderwerp door met ervaringsdeskundigen aan de slag te gaan en een aantal openliggende kwesties op tafel te leggen. Ze is expliciet gericht op verschillende partijen uit de triple helix (overheden, bedrijven, kennisinstellingen) om complexe en gezamenlijke uitdagingen onderling bespreekbaar te maken. Dien dus zeker een onderwerp in dat jij graag open wil bespreken op de verschillende gesprekstafels tijdens deze boeiende dag.

Leg een kwestie op tafel of kaart een uitdaging of probleem aan!

Tijdens deze sessie willen we alle deelnemers de kans geven een kwestie, een uitdaging of probleem aan te kaarten waar ze vandaag op botsen. Dit kan breed gaan, maar heeft steeds te maken met het bijeenbrengen van data om digitale voorstellingen van de stedelijke omgeving te maken.

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Programma

10u00: Welkom en intro door host(s)

10u15: Interactieve Keynote ‘Why mayors should still rule the world’

  • Steden werken voortdurend in de voorhoede van klimaatinspanningen. Het zijn de plekken waar verandering eerst zichtbaar, maar ook vormgegeven wordt. Als we de ambities van het Parijsakkoord binnen bereik willen houden maar ook als we schone, leefbare, veerkrachtige en toekomstbestendige leefomgevingen willen creëren, moeten we tegen 2030 wereldwijd bijna 10.000 steden op weg zetten naar net zero of zero positive. Ook in Vlaanderen, waar we vaak nog bescheiden zijn over onze inspanningen tot op heden. Steden en gemeenten leveren vandaag al tal van inspanningen, maar worstelen tegelijk met de uitdaging hun ambities om te zetten naar de snelheid en schaal van implementatie nodig om emissies verder naar beneden te krijgen. Tegelijkertijd zoeken stedelijke omgevingen naar oplossingen op vlak adaptatie, biodiversiteit, vergrijzing, migratie, integratie, en dergelijke meer. Tal van proefomgevingen werden de voorbije jaren opgezet, maar ook forecasting, backcasting, en het verkennen van the art of the possible werden getest om systeemverandering beter te begrijpen, maar ook om van een één-op-één benadering naar een één-op-veel benadering te evolueren. Om een transitie in gang te zetten, moeten we stedelijke complexiteit durven omarmen, maar ook nagaan hoe data en tools kunnen helpen om met geïntegreerde oplossingen aan de slag te gaan die zowel haalbaar, betaalbaarheid, maar ook transformatie en impact in rekening nemen. Op basis van enkele inspirerende cases, bekijken we hoe steden en gemeenten in binnen- en buitenland vandaag met data, digital twins en andere digitale tools aan de slag gaan en welke lessons learned of katalysator-rol deze kunnen bieden. Gilles De Roo, Manager Advisor KPMG, zal ook inzichten inbrengen op basis van onze ervaring met ‘Smart Region’ en ‘City of Things’ programma’s.


11u15: De gesprekstafels hieronder worden gethematiseerd op basis van de geposte kwesties, uitdagingen en problemen: Eerste thematische gesprekstafel.

12u15: Lunch

13u15: Tweede thematische gesprekstafel

14u15: Pauze

14u30: Derde thematische gesprekstafel

15u30: Overkoepelende reflecties

Martine Delannoy

Na 24 jaar in ICT waarvan 18 jaar in smart cities, is Martine vertrouwd met het kruispunt tussen publieke sector, maatschappelijke uitdagingen en de mogelijkheden van technologie.

Als toekomstdenker is zij constant op zoek naar nieuwigheden, trends en EU subsidiemogelijkheden om samen met partners impact te realiseren. Zij gelooft boven alles in de kracht van kruisbestuivingen tussen multidisciplinaire experten.

Momenteel is zij lid van de advisory board van Smart Cities World. Op Europees vlak is ze experte van de CitiVerse, aanspreekpunt voor de Local Digital Twin EDIC, projectleider van de EU Local Digital Twin Toolbox, CitCom.AI en betrokken bij talrijke Digital Twin projecten.

Willem Geelen

Met 14 jaar ervaring in ICT waarvan 10 jaar in smart cities met een opgebouwde ervaring bij bedrijven, Vlaamse agentschappen en lokale besturen is Willems ervaring het vertalen van maatschappelijke uitdagingen naar beleidsmakers, technoligische partners en bedrijven.

Als deel van de Smart Region Office is Willem continu op zoek naar mogelijkheden tot samenwerking doorheen de quadruple Helix. Een oplossing is enkel werkbaar indien deze schaalbaar is en tegemoet komt aan de noden van burgers en bedrijven.

Nils Walravens

Nils Walravens in beleidsadviseur smart cities bij VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Hij volgt de verschillende smart city projecten van VLAIO op en geeft mee vorm aan de jaarlijkse City of Things oproep. Daarnaast is Nils ook de vertegenwoordiger van VLAIO in de Smart Region Office, waar hij mee vorm geeft aan het Vlaams smart city-beleid. Nils is bijna 15 jaar onderzoeker geweest bij imec-SMIT aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij in 2016 zijn doctoraat in de Media- en Communicatiestudies haalde rond smart city businessmodellen.

Jorn Verbeeck

Met meer dan 20 jaar ervaring in duurzaamheid, zowel in de publieke als de private sector, op lokaal en internationaal niveau, en journalist van opleiding, omarmt Jorn gemakkelijk complexiteit door de verschillende agenda’s en perspectieven van betrokken stakeholders te combineren en heeft hij brede ervaring in het omzetten ervan in ambitieuze maar haalbare actieplannen. Jorn bouwt voort op terreinkennis op het gebied van stedelijkheid, energietransitie, circulaire economie, publiek-private partnerschappen, veranderingstheorie en transitiemanagement.

Praktische informatie

Corda Campus, Corda 3, Atrium
Kempische Steenweg 307, 3500 Hasselt

Corda Campus, Corda 3
Kempische Steenweg 307
3500 Hasselt

Deze activiteit richt zich op de verschillende partijen uit de triple helix (overheden, bedrijven, kennisinstellingen) die zichzelf als ‘ervaren’ inschatten. Prijs: 100 euro (incl. btw)

Delen via sociale media
Delen via sociale media