Digitech For Cities Een Smart Lokaal Bestuur Zo Doe Je Dat

Digitech for cities: Een ‘Smart’ lokaal bestuur, zo doe je dat

18/03
10u00 – 13u00
Corda Campus
Gratis met registratie

Het concept slimme stad is bedacht door politici en bedrijven om aan te geven dat ze kijken hoe technologie kan helpen om de stad/gemeente te bouwen, in te richten en te organiseren zodat het voor bewoners en bezoekers zo aangenaam mogelijk wordt en de levenskwaliteit verbeterd wordt.

In een slim lokaal bestuur werken burgers, ondernemingen, lokale besturen en onderzoeksinstellingen samen aan efficiëntere en meer effectieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ze zoeken naar innovatieve oplossingen zonder de lokale context en de eigenheid van de stad of gemeente uit het oog te verliezen.

Begin hier je zoektocht naar de slimme stad: wat is het, hoe bouw je het, wat ben ik ermee…?

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Programma

10u00 – 10u15: Welkom en intro door host(s)

10u15 – 11u15: Interactieve Keynote ‘Why mayors should still rule the world.’ – Jorn Verbeeck (KPMG ESG & Sustainability / Board Member EU Cities Mission)

Steden werken voortdurend in de voorhoede van klimaatinspanningen. Het zijn de plekken waar verandering eerst zichtbaar, maar ook vormgegeven wordt. Als we de ambities van het Parijsakkoord binnen bereik willen houden maar ook als we schone, leefbare, veerkrachtige en toekomstbestendige leefomgevingen willen creëren, moeten we tegen 2030 wereldwijd bijna 10.000 steden op weg zetten naar net zero of zero positive. Ook in Vlaanderen, waar we vaak nog bescheiden zijn over onze inspanningen tot op heden. Steden en gemeenten leveren vandaag al tal van inspanningen, maar worstelen tegelijk met de uitdaging hun ambities om te zetten naar de snelheid en schaal van implementatie nodig om emissies verder naar beneden te krijgen. Tegelijkertijd zoeken stedelijke omgevingen naar oplossingen op vlak adaptatie, biodiversiteit, vergrijzing, migratie, integratie, en dergelijke meer. Tal van proefomgevingen werden de voorbije jaren opgezet, maar ook forecasting, backcasting, en het verkennen van the art of the possible werden getest om systeemverandering beter te begrijpen, maar ook om van een één-op-één benadering naar een één-op-veel benadering te evolueren. Om een transitie in gang te zetten, moeten we stedelijke complexiteit durven omarmen, maar ook nagaan hoe data en tools kunnen helpen om met geïntegreerde oplossingen aan de slag te gaan die zowel haalbaar, betaalbaarheid, maar ook transformatie en impact in rekening nemen.
Op basis van enkele inspirerende cases, bekijken we hoe steden en gemeenten in binnen- en buitenland vandaag met data, digital twins en andere digitale tools aan de slag gaan en welke lessons learned of katalysator-rol deze kunnen bieden. Gilles De Roo, Manager Advisor KPMG, zal ook inzichten inbrengen op basis van onze ervaring met ‘Smart Region’ en ‘City of Things’ programma’s.

11u15 – 11u45

Tussen noodzaak en haalbaarheid – Maturity Assessment  – Ozturk Taspinar en Frederik Ghysels (KPMG Ignition)

 • Wat maakt een city smart?
 • Wat zijn verschillende invalshoeken om aan de slag te gaan?
 • Wat levert het op?


Vermijden het warm water opnieuw uit te vinden – leerlessen vanuit andere gemeenten / City of Things / Smart Regions
  – Jorn Verbeeck, Gilles De Roo (KPMG Advisory)

 • Hoe gaat men in andere gemeenten om met vergelijkbare uitdagingen
 • Wat waren inzichten vanuit hun experimenten?
 • Waarop kan reeds voortgebouwd worden?
 • Hoe ook burgers en de verschillende, andere maatschappelijke actoren mee in bad trekken en hen ook mee een rol en verantwoordelijkheid laten opnemen?


Verder bouwen op wat gekend is – met GIS-platformen alvast slimmer aan de slag
–  Frank Desmet, Jo Leunis (ESRI Benelux)

 • Tal van gemeentelijke processen worden vandaag al uitgetekend en opgevolgd in GIS (Georgraphical Information Systems). Hoe meer uit GIS halen? Hoe dat ook als opstap gebruiken naar de slimme stad van morgen.

11u45 – 12u15: Daarna gaan we in werktafels aan de slag met het mappen van challenges

 • Waar nood aan nieuwe oplossingen voor nieuwe en/of hardnekkige problemen?
 • Welke bouwstenen zijn aanwezig / aanvullend nodig?
 • Complexiteit vs haalbaarheid
 • Schaal
 • Kost
 • Wie is aan zet

12u15 – 12u45: Feedback vanuit de verschillende werkgroepen + oplijsten mogelijke vervolgstappen.

Gert Bergers

Gert Bergers is Business Consultant in de afdeling Advisory bij Esri Belux. Als senior consultant heeft hij uitgebreide ervaring met de introductie van nieuwe technologie en transformatieve trajecten waarbij hij zoekt naar win-win scenario’s die in elke stap waarde voor een organisatie realiseren. Negotiatie met alle type belanghebbenden is hem dan ook niet vreemd. Gespecialiseerd in de brugfunctie tussen Business en technische ICT staat hij voor een pragmatische en realistische aanpak. Als ex. ICT manager gaat hij ook de uitdaging niet uit de weg om verantwoordelijkheid op te nemen, een team te coachen en dan de fakkel door te geven.

Lara Dothee

Lara werkt als innovatie consultant bij KPMG Ignition en concentreert zich dagelijks op trends zoals ESG, AI, platformisatie, metaverse en 5G. Deze onderwerpen spelen een belangrijke rol in de sleutelexpertise van KPMG Ignition, waaronder E2E-innovatiemanagement, facilitering, innovatieplatforms en design thinking. Vanuit haar vorige baan bij ABInBev breidde Lara haar kennis uit op het gebied van teamwerk en crisismanagement. Als sociaal en dynamisch persoon bouwt zij met enthousiasme aan haar internationale netwerk.

Oz Taspinar

Oz is consultant met focus op digitale transformatie en heeft uitgebreide ervaring in het beheren van complexe programma’s in zowel de overheid als de private sector. Hij helpt om organisaties naar meetbare resultaten te navigeren. Oz is gefascineerd door echte uitdagingen waarbij je moet omgaan met volatiliteit en onzekerheid. Hij beschikt over sterke mensgerichtheid en uitstekende programmamanagementvaardigheden. Hij coördineerde onder meer het Smart Nation programma (Pacific & Midden Oosten), met oog op programma design en het aligneren van belanghebbenden uit industrie, overheden, academische partners en startups. Hij was verder ook PMO lead voor een strategische bedrijfstransformatie van een nationaal gezondheidsplan om te voldoen aan de doelstellingen van de overheid op het gebied van de gezondheid van de bevolking.

Frank Desmet

Frank Desmet is bij business development manager ESRI Belux lokale overheden, urgentiediensten en gezondheidszorg. Voordien werkte hij ruim 2 decennia in gelijkaardige rollen bij Dell Technologies, Panduit en Citrix Systems.  ESRI is de wereldleider in geografische informatiesystemen die anno 2023 de basis vormen van digital twins.

Karel Wuytjens

Karel is Junior Adviser bij KPMG België. Tijdens zijn studies Idea & Innovation Management maakte hij zich zowel vaardigheden rond ondernemerschap, innovatief en creatief denken alsook sociale vaardigheden eigen binnen de context van projecten voor IKEA, WPG en Tomorrowland. Daarnaast gaf de Master in Business Administration hem een breder wetenschappelijk/theoretisch kader dat zijn analytisch denkvermogen versterkte. De combinatie van deze twee creëert een intrigerende synergie.

Yuxi Wu

Yuxi werkt sinds september 2023 bij KPMG als deel van het Ignition team. Voordien heeft ze een vijfjarige opleiding in Handelsingenieur aan KU Leuven gevolgd en voltooid. Bij KPMG Ignition, wordt ze dagelijks ondergedompeld in nieuwe trends uit de innovatiewereld. KPMG Ignition is namelijk een dynamische en collaboratieve hub ontworpen om innovatie aan te wakkeren, transformatie te stimuleren en het toekomstig potentieel van een organisatie te ontsluiten. Door haar drie buitenlandse ervaringen in Zwitserland, Duitsland en VK, bezit ze bovendien het nodige aanpassingsvermogen en creëert ze enthousiast haar internationaal netwerk.

Gilles De Roo

Gilles heeft meer dan 8 jaar ervaring in het gidsen en adviseren van lokale besturen doorheen hum Smart City en Digitale Transformaties. Hij is sterk vertrouwd met de uitdagingen & noden verbonden aan (technologische) innovatie binnen een Vlaamse & stedelijke context. Zo begeleidde hij een ruime portfolio aan lokale besturen met de uitwerking van hun Smart City strategieën, ondersteunde hij lokale besturen bij de uitwerking van hun Smart City projectideeën in het kader van de City of Things & EFRO oproepen van VLAIO (2021, 2022 en 2023) en onderzoekt hij momenteel het opschalingspotentieel van diverse technologische toepassingen binnen het Lokaal Digitaal programma van Digitaal Vlaanderen & het Smart Region Office. Daarnaast voerde hij studie-opdrachten uit naar beloftevolle technologieën in opdracht van Vlaamse overheidsorganisaties, zoals onder meer een studie naar het Vlaamse landschap inzake Artificiële Intelligentie, het potentieel van Edge Computing, de meerwaarde van Urban Digital Twins, of werkte hij in opdracht van Agentschap Digitaal Vlaanderen de Vlaamse Digitale Strategie voor de komende legislatuur uit. Deze en andere ervaringen, zorgen ervoor dat Gilles een diepgaand begrip bezit van zowel lokale uitdagingen m.b.t. digitalisering, als ook de Vlaamse ambities om uit te groeien tot een vooraanstaande slimme regio binnen Europa.

Jorn Verbeeck

Met meer dan 20 jaar ervaring in duurzaamheid, zowel in de publieke als de private sector, op lokaal en internationaal niveau, en journalist van opleiding, omarmt Jorn gemakkelijk complexiteit door de verschillende agenda’s en perspectieven van betrokken stakeholders te combineren en heeft hij brede ervaring in het omzetten ervan in ambitieuze maar haalbare actieplannen. Jorn bouwt voort op terreinkennis op het gebied van stedelijkheid, energietransitie, circulaire economie, publiek-private partnerschappen, veranderingstheorie en transitiemanagement.

Praktische informatie

Corda Campus, Corda 3, Atrium
Kempische Steenweg 307, 3500 Hasselt

Corda Campus, Corda 3
Kempische Steenweg 307
3500 Hasselt

Deze activiteit richt zich op zij die zichzelf als onervaren of weinig ervaren inschatten op het ‘Smart Cities’ domein.

Delen via sociale media
Delen via sociale media