Digitech For Cities Een Smart Lokaal Bestuur Zo Doe Je Dat

Digitech for cities: Een ‘Smart’ lokaal bestuur, zo doe je dat

18/03
10u00 – 13u00
Corda Campus
Gratis met registratie

Het concept slimme stad is bedacht door politici en bedrijven om aan te geven dat ze kijken hoe technologie kan helpen om de stad/gemeente te bouwen, in te richten en te organiseren zodat het voor bewoners en bezoekers zo aangenaam mogelijk wordt en de levenskwaliteit verbeterd wordt.

In een slim lokaal bestuur werken burgers, ondernemingen, lokale besturen en onderzoeksinstellingen samen aan efficiëntere en meer effectieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ze zoeken naar innovatieve oplossingen zonder de lokale context en de eigenheid van de stad of gemeente uit het oog te verliezen.

Begin hier je zoektocht naar de slimme stad: wat is het, hoe bouw je het, wat ben ik ermee…?

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Heb je een vraag voor onze sprekers?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum luctus massa facilisis massa

Programma

10u00 – 10u15: Welkom en intro door host(s)

10u15 – 11u15: Interactieve Keynote ‘Why mayors should still rule the world.’

Steden werken voortdurend in de voorhoede van klimaatinspanningen. Het zijn de plekken waar verandering eerst zichtbaar, maar ook vormgegeven wordt. Als we de ambities van het Parijsakkoord binnen bereik willen houden maar ook als we schone, leefbare, veerkrachtige en toekomstbestendige leefomgevingen willen creëren, moeten we tegen 2030 wereldwijd bijna 10.000 steden op weg zetten naar net zero of zero positive. Ook in Vlaanderen, waar we vaak nog bescheiden zijn over onze inspanningen tot op heden. Steden en gemeenten leveren vandaag al tal van inspanningen, maar worstelen tegelijk met de uitdaging hun ambities om te zetten naar de snelheid en schaal van implementatie nodig om emissies verder naar beneden te krijgen. Tegelijkertijd zoeken stedelijke omgevingen naar oplossingen op vlak adaptatie, biodiversiteit, vergrijzing, migratie, integratie, en dergelijke meer. Tal van proefomgevingen werden de voorbije jaren opgezet, maar ook forecasting, backcasting, en het verkennen van the art of the possible werden getest om systeemverandering beter te begrijpen, maar ook om van een één-op-één benadering naar een één-op-veel benadering te evolueren. Om een transitie in gang te zetten, moeten we stedelijke complexiteit durven omarmen, maar ook nagaan hoe data en tools kunnen helpen om met geïntegreerde oplossingen aan de slag te gaan die zowel haalbaar, betaalbaarheid, maar ook transformatie en impact in rekening nemen.
Op basis van enkele inspirerende cases, bekijken we hoe steden en gemeenten in binnen- en buitenland vandaag met data, digital twins en andere digitale tools aan de slag gaan en welke lessons learned of katalysator-rol deze kunnen bieden. Gilles De Roo, Manager Advisor KPMG, zal ook inzichten inbrengen op basis van onze ervaring met ‘Smart Region’ en ‘City of Things’ programma’s.

11u15 – 11u45

Tussen noodzaak en haalbaarheid – Maturity Assessment  – Ozturk Taspinar en Frederik Ghysels (KPMG Ignition)

 • Wat maakt een city smart?
 • Wat zijn verschillende invalshoeken om aan de slag te gaan?
 • Wat levert het op?


Vermijden het warm water opnieuw uit te vinden – leerlessen vanuit andere gemeenten / City of Things / Smart Regions
  – Jorn Verbeeck, Gilles De Roo (KPMG Advisory)

 • Hoe gaat men in andere gemeenten om met vergelijkbare uitdagingen
 • Wat waren inzichten vanuit hun experimenten?
 • Waarop kan reeds voortgebouwd worden?
 • Hoe ook burgers en de verschillende, andere maatschappelijke actoren mee in bad trekken en hen ook mee een rol en verantwoordelijkheid laten opnemen?


Verder bouwen op wat gekend is – met GIS-platformen alvast slimmer aan de slag
–  Frank Desmet, Jo Leunis (ESRI Benelux)

 • Tal van gemeentelijke processen worden vandaag al uitgetekend en opgevolgd in GIS (Georgraphical Information Systems). Hoe meer uit GIS halen? Hoe dat ook als opstap gebruiken naar de slimme stad van morgen.


11u45 – 12u15: Daarna gaan we in werktafels aan de slag met het mappen van challenges

 • Waar nood aan nieuwe oplossingen voor nieuwe en/of hardnekkige problemen?
 • Welke bouwstenen zijn aanwezig / aanvullend nodig?
 • Complexiteit vs haalbaarheid
 • Schaal
 • Kost
 • Wie is aan zet


12u15 – 12u45: Feedback vanuit de verschillende werkgroepen + oplijsten mogelijke vervolgstappen.

Gilles De Roo

Gilles heeft meer dan 8 jaar ervaring in het gidsen en adviseren van lokale besturen doorheen hum Smart City en Digitale Transformaties. Hij is sterk vertrouwd met de uitdagingen & noden verbonden aan (technologische) innovatie binnen een Vlaamse & stedelijke context. Zo begeleidde hij een ruime portfolio aan lokale besturen met de uitwerking van hun Smart City strategieën, ondersteunde hij lokale besturen bij de uitwerking van hun Smart City projectideeën in het kader van de City of Things & EFRO oproepen van VLAIO (2021, 2022 en 2023) en onderzoekt hij momenteel het opschalingspotentieel van diverse technologische toepassingen binnen het Lokaal Digitaal programma van Digitaal Vlaanderen & het Smart Region Office. Daarnaast voerde hij studie-opdrachten uit naar beloftevolle technologieën in opdracht van Vlaamse overheidsorganisaties, zoals onder meer een studie naar het Vlaamse landschap inzake Artificiële Intelligentie, het potentieel van Edge Computing, de meerwaarde van Urban Digital Twins, of werkte hij in opdracht van Agentschap Digitaal Vlaanderen de Vlaamse Digitale Strategie voor de komende legislatuur uit. Deze en andere ervaringen, zorgen ervoor dat Gilles een diepgaand begrip bezit van zowel lokale uitdagingen m.b.t. digitalisering, als ook de Vlaamse ambities om uit te groeien tot een vooraanstaande slimme regio binnen Europa.

Jorn Verbeeck

Met meer dan 20 jaar ervaring in duurzaamheid, zowel in de publieke als de private sector, op lokaal en internationaal niveau, en journalist van opleiding, omarmt Jorn gemakkelijk complexiteit door de verschillende agenda’s en perspectieven van betrokken stakeholders te combineren en heeft hij brede ervaring in het omzetten ervan in ambitieuze maar haalbare actieplannen. Jorn bouwt voort op terreinkennis op het gebied van stedelijkheid, energietransitie, circulaire economie, publiek-private partnerschappen, veranderingstheorie en transitiemanagement.

Praktische informatie

Corda Campus, Corda 3
Kempische Steenweg 307, 3500 Hasselt

Corda Campus, Corda 3
Kempische Steenweg 307
3500 Hasselt

Deze activiteit richt zich op zij die zichzelf als onervaren of weinig ervaren inschatten op het ‘Smart Cities’ domein.

Delen via sociale media
Delen via sociale media